fbpx

Chevrolet làm từ thiện

6 Tháng Mười, 2017

GM Việt Nam và hành trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh khó khăn

GM Việt Nam và hành trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh khó khăn Trong hai ngày 02 – 03/10, 50 cán bộ nhân viên General Motors Việt Nam (GM Việt Nam) và đại lý đã chung sức chung lòng với hành trình thiện nguyện hỗ trợ các em học […]