8 Tháng Một, 2018

7 chính sách mới với lĩnh vực ô tô VN, áp dụng từ 1.1.2018

Từ ngày 1.1.2018 nhiều chính sách, quy định mới liên quan đến lĩnh vực ô tô được áp dụng sẽ tác động đến giá bán xe   Từ ngày 1.1.2018 những chính sách, quy định mới áp dụng với lĩnh vực ô tô Việt Nam sẽ góp phần tác động […]

LIÊN HỆ CHEVROLET CẦN THƠ

Họ và Tên(*)
Số Điện Thoại(*)
Email Của Bạn
Loại Xe
Nội Dung Liên Hệ
Tin Nhắn

*(Thông tin cần có để chúng tôi liên hệ đến quý khách)