8 Tháng Chín, 2017

Chevrolet _ Tiếp tục là chiếc xe chính thức của Detroit Red Wings

Chevrolet tuyên bố đã ký hợp đồng với vai trò là chiếc xe chính thức của Detroit Red Wings và nó đánh dấu sự kiện này bằng một tác phẩm nghệ thuật. Đó là một tác phẩm điêu khắc cao rộng 9 bộ rộng 5 feet được tạo ra từ […]

LIÊN HỆ CHEVROLET CẦN THƠ

Họ và Tên(*)
Số Điện Thoại(*)
Email Của Bạn
Loại Xe
Nội Dung Liên Hệ
Tin Nhắn

*(Thông tin cần có để chúng tôi liên hệ đến quý khách)