Chevrolet làm từ thiện

6 Tháng Mười, 2017

GM Việt Nam và hành trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh khó khăn

GM Việt Nam và hành trình thiện nguyện hỗ trợ học sinh khó khăn Trong hai ngày 02 – 03/10, 50 cán bộ nhân viên General Motors Việt Nam (GM Việt Nam) và đại lý đã chung sức chung lòng với hành trình thiện nguyện hỗ trợ các em học […]

LIÊN HỆ CHEVROLET CẦN THƠ

Họ và Tên(*)
Số Điện Thoại(*)
Email Của Bạn
Loại Xe
Nội Dung Liên Hệ
Tin Nhắn

*(Thông tin cần có để chúng tôi liên hệ đến quý khách)